Buitenlandse tandartsen steeds meer in Nederland werkzaam

Buitenlandse tandartsen komen steeds vaker naar Nederland voor werk. Griekenland en Spanje zijn vooral de landen van herkomst. Het is inmiddels zelfs zo dat de helft van de nieuwe tandartsen in Nederland tegenwoordig geen Nederlands diploma heeft. Binnen nu en tien jaar zal een derde van de Nederlandse tandartsen met pensioen gaan. De is tegenwoordig een must, om dit gat op te vangen. Met de toenemende hoeveelheid aan buitenlandse tandartsen zal het tekort alleen maar problematischer worden. 

Taalbeheersing van buitenlandse tandartsen

Hoewel buitenlandse tandartsen goed opgeleid zijn, is de taalbarrière toch een probleem. Voor een patiënt is het prettig om een klacht duidelijk te kunnen uitleggen. Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), stelt dat Nederlandse patiënten niet verlegen zijn. Bij gesprekken over behandelingen gaan ze vaak in discussie, waar een goede taalbeheersing voor nodig is.

Meer opleidingsplekken

Jaarlijks zijn er 240 opleidingsplekken beschikbaar voor tandartsen. wil dat het kabinet hier snel verandering in brengt. Met het oog op de vergrijzing binnen de branche, zouden er volgens Brands vijftig plekken bij moeten komen. Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan, liet jaren geleden al van zich horen over het tekort aan opleidingsplekken. Brands beweert dat als er niet snel wordt ingegrepen de sector nog meer afhankelijk wordt van mensen met een buitenlands diploma.

Misverstand rondom kosten

Neem het jaar 2016: er werden 216 tandartsen met een Nederlands diploma ingeschreven, terwijl er 260 uit het buitenland kwamen. Volgens Brands is het een misverstand dat het goedkoper is om buitenlandse tandartsen aan te nemen. De kosten voor een opleiding van een Nederlandse tandarts zijn niet hoger dan 120.000 euro. Vanwege de fiscale 30 procent-regeling, waar een buitenlandse tandarts onder valt, kan deze met maximaal 130.000 euro gesubsidieerd worden. Dus uiteindelijk zal het goedkoper zijn om meer Nederlandse tandartsen op te leiden.